ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮತದಾನ ವಿವರ*

Share and Enjoy !

Shares

ಬಳ್ಳಾರಿ -ಮ. 03 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಶೇಕಡಾವಾರು ಮತದಾನ

91-ಕಂಪ್ಲಿ – ಶೇಕಡಾವಾರು ಮತದಾನ.64.84

92-ಸಿರಗುಪ್ಪ-ಶೇಕಡಾವಾರು ಮತದಾನ.57.18

93-ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ- ಶೇಕಡಾವಾರು ಮತದಾನ. 53.04

94-ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ-ಶೇಕಡಾವಾರು ಮತದಾನ. 41.78

95-ಸಂಡೂರು-ಶೇಕಡಾವಾರು ಮತದಾನ.51.95

ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಾಸರಿ ಶೇಕಡಾವಾರು ಮತದಾನ

.- 53.27 ರಷ್ಟು ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ

 

 

Share and Enjoy !

Shares