ಸಿರುಗುಪ್ಪ:ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತ ಎಣಿಕೆ

Share and Enjoy !

Shares
Listen to this article

ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚುನಾವಣಾ ಮತ ಎಣಿಕೆ ವಿವರ

91 __ಕಂಪ್ಲಿ

Round no. 01ಸ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್- j.n. ಗಣೇಶ್- 5640

ಬಿಜೆಪಿ- 4975

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್–665 ಮುನ್ನಡೆ

ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ

Round no. 01

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ- 5149

KRPP-ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅರುಣ-3392

BJP- ಸೋಮಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ -1678

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-1757 ಮುನ್ನಡೆ

91 __ಕಂಪ್ಲಿ

Round no. 02

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್- j.n. ಗಣೇಶ್- 9891

ಬಿಜೆಪಿ- 10216

ಬಿಜೆಪಿ–325 ಮುನ್ನಡೆ

93 ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ

Round no. 02

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಗೇಂದ್ರ – 10009

ಬಿಜೆಪಿ-ಶ್ರೀರಾಮುಲು-8661

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್- 1348 ಮುನ್ನಡೆ

95 ಸಂಡೂರು

Round no. 03

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್- ಇ.ತುಕಾರಾಂ- 13631

ಬಿಜೆಪಿ-ಶಿಲ್ಪ ರಾಘವೇಂದ್ರ-7999

 

KRPP- ,kS ದಿವಾಕರ್- 6713

 

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್– 5632 ಮುನ್ನಡೆ

93 ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ

Round no. 03

 

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಗೇಂದ್ರ – 15079

 

ಬಿಜೆಪಿ-ಶ್ರೀರಾಮುಲು-12203

 

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್- 2876 ಮುನ್ನಡೆ

94 _ಸಿರಗುಪ್ಪ

Round no. 04

 

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್- B.M. ನಾಗರಾಜ್- 21116

 

ಬಿಜೆಪಿ-ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ- 13685

 

 

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್–7431 ಮುನ್ನಡೆ

ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚುನಾವಣಾ ಮತ ಎಣಿಕೆ ವಿವರ
91 __ಕಂಪ್ಲಿ
Round no. 01ಸ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್- j.n. ಗಣೇಶ್- 5640

ಬಿಜೆಪಿ- 4975

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್–665 ಮುನ್ನಡೆ

ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ
Round no. 01

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ- 5149

KRPP-ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅರುಣ-3392

BJP- ಸೋಮಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ -1678

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-1757 ಮುನ್ನಡೆ
91 __ಕಂಪ್ಲಿ
Round no. 02

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್- j.n. ಗಣೇಶ್- 9891

ಬಿಜೆಪಿ- 10216

ಬಿಜೆಪಿ–325 ಮುನ್ನಡೆ
93 ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ
Round no. 02

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಗೇಂದ್ರ – 10009

ಬಿಜೆಪಿ-ಶ್ರೀರಾಮುಲು-8661

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್- 1348 ಮುನ್ನಡೆ
95 ಸಂಡೂರು
Round no. 03

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್- ಇ.ತುಕಾರಾಂ- 13631

ಬಿಜೆಪಿ-ಶಿಲ್ಪ ರಾಘವೇಂದ್ರ-7999

KRPP- ,kS ದಿವಾಕರ್- 6713

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್– 5632 ಮುನ್ನಡೆ
93 ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ
Round no. 03

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಗೇಂದ್ರ – 15079

ಬಿಜೆಪಿ-ಶ್ರೀರಾಮುಲು-12203

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್- 2876 ಮುನ್ನಡೆ
94 _ಸಿರಗುಪ್ಪ
Round no. 04

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್- B.M. ನಾಗರಾಜ್- 21116

ಬಿಜೆಪಿ-ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ- 13685

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್–7431 ಮುನ್ನಡೆ

Share and Enjoy !

Shares