ಬುದ್ಧನ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯ ಪ್ರಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಯುಗಾದಿ

   ಯುಗಾದಿಯ ಸಂಭ್ರಮದ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ದಿನವಿಡೀ ತಳ್ಳಿದ್ದಾಗಿತ್ತು ಸಂಜೆಗೆ ರಾಘವ ಕಲಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ ಇತ್ತು. ಜಡದೇಹ ಹೊತ್ತು…

ಮುದ ನೀಡಿತ್ತಿರುವ ಪೋಲಂಡ್ ದೇಶದ ವಾರ್ಸಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಲೈಬ್ರರಿ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ ಬರಹಗಳು.!

ವಿಜಯನಗರ ವಾಣಿ ಪೋಲಂಡ್ ದೇಶದ ವಾರ್ಸಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಲೈಬ್ರರಿ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ ಬರಹಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಪೋಲಂಡ್​ನ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಛೇರಿಯು ಟ್ವಿಟರ್​ನಲ್ಲಿ…